ინსტრუქტორის განაცხადი

პირადი ინფორმაცია

ფაქტობრივი მისამართი

დამატებითი ინფორმაცია
განათლება *

სწავლის დაწყების წელი სწავლის დასრულების წელი საგანმანათლებლო დაწესებულება წაშლა
განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ატვირთვა *
ტრეინინგები და მიღწევები

გაცემის წელი/თვე/რიცხვი ტრეინინგის/სემინარის/სასწავლო კურსის თემა წაშლა
ტრეინინგების და მიღწევების დამადასტურებელი დოკუმენტის ატვირთვა
უცხო ენები

ენა წერითი უნარები მეტყველაბა წაშლა
რეკომენდატორები

სახელი გვარი სამსახური თანამდებობა ტელეფონი წაშლა
cv *
სამოტივაციო წერილი *

შერჩეული კანდიდატები სამსახურის ფსიქოლოგთან გასაუბრებას გაივლიან